สมัครสมาชิก

1. ไอดีและรหัสต่างๆ ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข ที่มีความยาวรวมกัน 4-10 ตัวอักษรเท่านั้น
2. Ran Army Ep9 ใช้รหัสเข้าเกมส์ในการลงทะเบียนเข้าใช้งานส่วนต่างๆ ของเวบไซต์ รวมถึงการเปลี่ยนรหัสเข้าเกมส์ ดังนั้นจึงควรตั้งรหัสเข้าเกมส์ให้สามารถจดจำได้ง่าย และควรตั้งรหัสเข้าเกมส์ให้ไม่เหมือนกับรหัสลบตัวละคร

ไอดี : *  
รหัสเข้าเกมส์ : *  
ยืนยันรหัสเข้าเกมส์ : *  
รหัสลบตัวละคร : *  
ยืนยันรหัสลบตัวละคร : *  
อีเมล์สำหรับแจ้งลืมรหัสผ่าน : *  
รหัสป้องกัน : 1978  


  Login เข้าสู่ระบบ
Facebook แฟนเพจ
System by
SERVER SHOP
This New Ran Shop product of WE PLAY RAN SHOP | v2.0
Copyright © 2017 SERVER SHOP All rights reserved.